U bent hier

backgrounds - tips - achtergronden

Motion Sickness tips

Swimming spring tides: an explanation by Michael Oram

The following is a copy of correspondence on the google channel swimming discussion website. Used with permission.

There are 3 separate articals below in which I have tried to explain Chartwork and it's specific connection to different parts of a Channel swim.

Michael Oram explaines tides in the Channel

Used with permission - from e-mails exchanges on the google channel swimmers discussion group.

We have tides in the Channel - Neap tides & Spring tides

More free advice from Channel pilot Michael Oram

From an e-mail sent to the channel discussion group on 2009-08-28

Greasing

Firstly the "Channel Grease" formula that used to be supplied and used is
90% lanolin + 10% Vaseline -- heat gently and stir together (do not overheat, just enough to allow the two to be mixed together). Defrost setting on the microwave is one method.
You can use any % mix you want that suits your needs and trials.

Temperatuurbeleving in open water

2009-08-12 - Een vertaling en bewerking van een bericht van de Amerikaans-Ierse zwemmer Ned Dennisen.

Er zijn veel sites waar de "objectieve temperatuur" van water te vinden is. Soms is dat de hoogste temperatuur van de dag, soms de actuele temperatuur. De luchttemperatuur is eveneens van belang en wordt vaak ook gemeld. Het blijft vaak een meting van een enkele plek. Soms zijn er meerdere metingen en wordt alles er tussenin geschat. 

Echter... dit alles is van relatief belang voor de belevig van temperatuur in het water.

Meer over schepen en trackers

Uit een mail van Michel Oram aan de Channel Swimming discussion group

Nieuw op Dover Straits: GPS trackers

Niet meer zeeziek?

Het originele artikel door Angela Epstein is gepubliceerd op Mail Online sinds 12:54 AM on 30th June 2009

How to stop travel sickness wrecking your summer holiday

Maxim voeding

Deze methode van het aanmaken van Maxim voeding is op goede wijze verbeeld door Nick Adams uit Ierland. De info is ontleend aan de channelswimmers google discussiegroep.

Persoonlijk vind ik het een prachtige manier om warme Maxim binnen te krijgen.

Pagina's